Gânduri dintr-o suflare. Dureri.

Mă doare nepăsarea şi gheața argumentelor ‘obiective’ a celor ce se închină unui sistem “infailibil”…
Mă doare sfințenia cu care unii urmează o lege fără a se întreba dacă e bună sau nu…
Mă doare neinima unora şi dorința de a călca chiar şi peste cadavre dacă e nevoie…
Mă doare lipsa de compasiune, de milă, de omenie. De fapt, mă sperie toate astea! Mă sperie gândul că mâine, oamenii nu vor mai avea sentimente, că vor fi atât de indiferenți încât durerea altora va fi motivul bucuriei lor…
De fapt, dacă stau bine să mă gândesc… deja văd asta.

Ce poate aduce viitorul bun dacă anormalitatea e tot mai mult aplaudată şi moralitatea se demodează? Dacă nu mai poți face nimic fără ca să fii considerat extremist/fanatic/înapoiat…?
Dacă respectarea poruncilor Bibliei ajunge să fie considerată delicvență…

Cu ce speranțe oare îşi aduc mamele copiii pe lume?

Şi totuşi:
Există Dumnezeu!
El e El-Roi “Dumnezeul care vede” şi ştiu că va face dreptate aleşilor Lui. El e singura speranță.

El e farul nostru care ne ajută să înaintăm pe mările învolburate în nopți întunecate şi ne dă putere să rămânem înțelepți şi integri.

Găsesc o mare mângâiere în psalmi şi vă las şi vouă unul frumos.

Psalmul 9

Te voi lăuda, Doamne, din toată inima mea, voi povesti toate minunile Tale.
  Mă voi bucura și mă voi veseli în Tine, voi cânta laudă Numelui Tău, Preaînalte!
  Dușmanii mei dau înapoi, se poticnesc și pier dinaintea Ta,  căci Tu ai judecat cauza mea și mi-ai făcut dreptate; ai șezut pe tron ca Unul Care judeci cu dreptate. 
Tu ai mustrat neamurile și l-ai nimicit pe cel rău; le-ai șters numele pentru veci de veci.  Dușmanul a sfârșit în ruine veșnice! I-ai smuls cetățile și ai dat uitării amintirea lor. 
Domnul însă va trona pe vecie! El Își pregătește tronul pentru judecată.  El va judeca lumea cu dreptate, va cântări noroadele cu nepărtinire.  Domnul este o fortăreață pentru cel asuprit, o fortăreață în vremuri de necaz.  Cei ce cunosc Numele Tău se încred în Tine, căci Tu nu-i părăsești pe cei ce Te caută, Doamne!
Cântați Domnului , Care este întronat în Sion! Vestiți printre popoare isprăvile Lui!  Căci El, Care răzbună sângele vărsat , Își aduce aminte și nu trece cu vederea strigătul sărmanilor.
Îndură-te de mine, Doamne , uită-te la suferința pe care mi-o pricinuiesc dușmanii mei! Ridică-mă de la porțile morții! 
Atunci voi vesti toate laudele Tale la porțile fiicei Sionului, mă voi veseli de mântuirea Ta!  Neamurile se vor cufunda în groapa pe care au săpat-o; chiar în lațul pe care l-au ascuns li se va prinde piciorul.  Domnul Se descoperă și face judecată ;
Cel rău este prins chiar prin lucrarea mâinilor lui. Higgaion . Sela  Cei răi se întorc în Locuința Morților, împreună cu toate neamurile care uită de Dumnezeu.  Dar El nu-l uită pe cel sărman pentru totdeauna, nici nu-i lasă fără nădejde pe cei asupriți.

  Ridică-Te, Doamne , să nu biruie omul! Să fie judecate neamurile înaintea Ta!  Pune groaza în ei, Doamne! Să recunoască neamurile că sunt doar niște oameni! Sela

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s